Slibrige snegler snackser på sommerplanter

Brunskogsnegl - Arion vulgaris. Også kjent som brunsnegl, mordersnegl, monstersnegl og iberiasnegl. Søndre Langåra 8.7.2016 (minutter før den badet i fjorden)

Brunskogsnegl – Arion vulgaris. Også kjent som brunsnegl, mordersnegl, monstersnegl og iberiasnegl. Søndre Langåra 8.7.2016 (minutter før den badet i fjorden)

 

 

 

 

 

 

Noen av dem gjør det i alle fall. Brunskogsneglen er den store synderen, men den som slentrer oftest over stiene er boakjølsneglen. Den ser slik ut:

Boakjølsnegl - Limax Maximus. I likhet med brunskogsneglen er den en innvandret art.

Boakjølsnegl – Limax maximus. Søndre Langåra 7.7.2016

 

 

 

 

 

 

Boakjølsneglen kan spise hageplanter, men den momser også brunskogsnegler (og andre snegler den får tak i). Så det er ingen grunn til å trampe, tråkke eller på annen måte terrorisere den. Begge sneglene er innvandrere, men mottar ikke offentlig støtte: De to er på den såkalte svartelisten over arter man ikke vil ha i Norge. Men syrinen står også der, med  et synderegister som omfatter at den er “observert som invasiv på flere av øyene i indre Oslofjord”.

Se forøvrig brunskogsnegl og Boakjølsnegl på www.bioforsk.no

SHARE IT:

Related Posts

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>